วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีตัดกระดาษแข็งแผ่นใหญ่

ต้องการตัดกระดาษแข็งให้ได้ขนาดความกว้าง 4.6 นิ้วไว้ประดิษฐ์การ์ดอวยพร
วัสดุ ได้แก่ กระดาษแข็งแผ่นใหญ่หรือกระดาษจั่วปังเบอร์ 16 หนา 1.4 มิลลิเมตร


อุปกรณ์ตัดกระดาษแข็ง
เหล็กฉาก ไม้บรรทัดฉาก คัตเตอร์อันใหญ่ แผ่นรองกรีดและแผ่นรองกรีดเสริมขั้นแรก วางแผ่นรองกรีดให้ชิดไม้กั้นตามรูป แล้วใช้แผ่นรองกรีดเสริมวางชิดด้านล่าง


ขั้นที่ 2 วางกระดาษแข็งเบอร์ 16 บนแผ่นรองกรีด ให้ขอบกระดาษด้านบนแนบชิดไม้กั้น
สังเกตว่า ถ้าไม่มีแผ่นรองกรีดเสริม กระดาษแข็งจะเลยแผ่นรองกรีด
เมื่อใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษ จะทำไม่ได้ตลอด


ขั้นที่ 3 ทาบเหล็กฉากให้แนบชิดไม้กั้น


ขั้นที่ 4 จัดไม้บรรทัดฉากให้เข้ามุม 90 องศา
เมื่อเข้ามุมดีแล้ว สันเหล็กฉากและไม้บรรทัดฉากจะแนบชิดกับไม้กั้นพอดี


ค่อยๆเลื่อนอุปกรณ์ไปตามขอบไม้กั้น โดยดูสเกลที่ไม้บรรทัดฉาก
วัดจนได้ความกว้าง 4.6 นิ้วตามที่ต้องการขั้นที่ 5 เมื่อได้ขนาดเป็นที่แน่นอนแล้ว ใช้มือซ้ายกดเหล็กฉากให้มั่น
นำคัตเตอร์อันใหญ่กรีดกระดาษแข็งลงไปตามแนวเหล็กฉาก
จนถึงกึ่งกลางกระดาษหรือเลยไปกว่านั้นเล็กน้อยขั้นที่ 6 เนื่องจากหล็กฉากที่ใช้มีความยาวน้อยกว่ากระดาษแข็ง
ดังนั้นให้เลื่อนเหล็กฉากลงมาตามรอยที่กรีดไว้แล้ว
จนปลายเหล็กฉากเลยกระดาษแข็งด้านล่างตามรูปขั้นสุดท้าย กดเหล็กฉากด้วยมือซ้าย ใช้คัตเตอร์กรีดต่อจนสุดกระดาษ


จะได้กระดาษแข็งความกว้าง 4.6 นิ้วตามที่ต้องการ

1 ความคิดเห็น: